15 Şubat 2013 Tarihli İslam Tarihi Semineri – Abbasilerde 2. Bağdat Dönemi