01 Subat 2013 Tarihli Islam Tarihi Semineri – Abbasilerde Emîrü’l Ümerâlık Dönemi