21 Aralık 2012 Tarihli İslam Tarihi Semineri – Abbasilerde Memun Dönemi