03 Ocak 2013 Tarihli İslam Tarihi Semineri – Abbasilerde Mutasım ve Vasık Dönemleri