25 Ocak 2013 Tarihli İslam Tarihi Semineri – Abbasilerde Sâmerrâ Dönemi