Posts by kurav

110 of 112 items

Hz. Ümmü Habîbe

by kurav

Prof.Dr. Adem APAK tarafından 17 Kasım 2015 tarihinde sunulan “Ümmü Habîbe (RAH)” konulu seminer.

Aile İçi İletişimde Altın Kurallar

by kurav

Doç.Dr. İbrahim GÜRSES’in sunumlarıyla 14 Kasım 2015 günü Kurav Mudanya Temsilciliğinde gerçekleştirilen “Aile İçi İletişimde Altın Kurallar” konulu semineri.

Araf Sûresi 163 – 171. Ayetler

by kurav

Prof.Dr. Vejdi Bilgin, Prof.Dr. İsmail Güler ve Prof.Dr. Mehmet Yalar’ın sunumlarıyla 14 Kasım 2015 tarihinde geçekleşen ve Araf Sûresi 163 – 171. Ayetlerin işlendiği Kur’an Oturumu.

el-MEBSÛT

by kurav

el-MEBSÛT (المبسوط) Serahsî’nin (ö. 483/1090) Hanefî fıkhına dair eseri. IV. (X.) yüzyıl Mâverâünnehir Hanefî çevresinin önemli şahsiyetlerinden biri olan Hâkim eş-Şehîd (ö. 334/945), öğrenimde kolaylık sağlamak amacıyla Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin temel eserlerini özetleyip el-Kâfî adlı metni kaleme almış (Hâkim eş-Şehîd, vr. 1b), Serahsî de yaklaşık 150 yıl sonra el-Muhtaśarü’l-kâfî olarak da anılan bu kitabı […]

Fıkıh Dersleri

by kurav

Prof.Dr. Yunus Vehbi YAVUZ tarafından İmam Serahsî’nin “El Mebsûd” Adlı Kitabından Arapça Fıkıh Metinleri Okunacaktır. Kayıt için son tarih 30 Kasım 2015‘tir. (Ders saatleri, kayıt olan öğrencilerle yapılacak ilk görüşmede ortak bir karar ile belirlenecektir.) el-MEBSÛT Serahsî’nin (ö. 483/1090) Hanefî fıkhına dair eseri. IV. (X.) yüzyıl Mâverâünnehir Hanefî çevresinin önemli şahsiyetlerinden biri olan Hâkim eş-Şehîd (ö. 334/945), […]

Hz. Cüveyriye

by kurav

Prof.Dr. Adem APAK tarafından 03 Kasım 2015 tarihinde sunulan “Hz. Cüveyriye (RAH)” konulu seminer.

Sahîh-i Müslim Okumaları

by kurav

Prof.Dr. Hüseyin Kahraman’ın sunumlarıyla 24 Ekim 2015 tarihide gerçekleştirilen, Sahîh-i Müslim Okuması.

Hz. Hafsa

by kurav

Prof.Dr. Adem APAK’ın sunduğu İslam Tarihi Ashab-ı Kiram Seminerlerinde 20.10.2015 tarihinde gerçekleşen ‘Hz. Hafsa (RAH) konulu seminer.