Ana sayfa duyuruları

10 Items

İhtida ve İrtidat Paneli

by kurav

10 Mayıs 2018 – Fethiye Kültür Merkezi 1. oturum – 09.15 / 10.45 Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Süleyman SAYAR Ehli Kitap’ta ve Diğer Dinlerde İhtida ve İrtidat Anlayışı Aslı AY Yahudilikte İhtida ve İrtidat Deniz GÜZEL Hıristiyanlıkta İhtida ve İrtidat Hande FİDAN Diğer Dinlerde İhtida ve İrtidat 2. oturum – 11.15 / 12.30 Oturum […]

İlahiyat Önlisans Arapça Dersleri

by kurav

Anadolu Üniversitesi, İlahiyat Önlisans Bölümü Arapça derslerine destek amaçlı Doç. Dr. Hüseyin Günday ve Okt. Tuncay Tan’ın sunumlarıyla Arapça Dersleri yapılmaktadır. Dersler, Anadolu Üniversitesinin kitapları üzerinden bu formata uygun olarak aynı müfredat takip edilerek yapılacaktır. DERSLER 03 Şubat 2018 – CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAKTIR. Not: Derslerimiz İnternet Üzerinden Online olarak DEĞİL, sınıf ortamında vakıf merkezimizde yapılacaktır. Önemli Not:  Arapça […]

İsrail’in Çıkardığı Bu Fesat Yok Edileceklerinin Habercisidir!!

by kurav

KUR’AN’DAN MÜMİNLERE MÜJDE İsrail’in Çıkardığı Bu Fesat Yok Edileceklerinin Habercisidir!! Yüce Allah İsra süresinin 4-8. âyetlerinde Tevratta yazılı olan bir bilgiyi Kur’an’da nakletmek suretiyle Yahûdilere uyarıda bulunarak bugün ki Müslümanları rahatlatacak önemli bir müjdeyi veriyor. İlgili âyetlerin meallerini beraber okuyalım: “Biz, Kitap’da (Tevrat) İsrailoğullarına şunu bildirdik: Yeryüzünde elbette sizler iki kere fesat çıkaracaksınız ve kibirlenip […]

Kısa Film Akademisi

by kurav

Ne Kazanacaksınız ? Mesleki gereklilikleri öğreneceksiniz. Film çekim teknikleri konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Çekim ekipmanlarını tanıyacaksınız. Seslendirme konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Ses ve video düzenleme konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Eğitim sonunda bir kısa film çekilecek, bu sayede öğrendikleriniz pratiğe dökülmüş olacaktır. Katılım belgesi verilecektir. Dersler 23 Şubat 2017 günü başlayacaktır.  Program 5 Hafta Sürecek Olup, Her […]

Tashih-i Hurûf Dersleri

by kurav

Öğr. Gör. Mahmut Şevket Öztürk’ün sunumlarıyla, Kur’ân’ı Kerim’i güzel okuma dersleri yapılacaktır. Kayıt olmak için:    

Prof.Dr. Muhammad Arshad (Muhammed Erşad)

by kurav

Pencab Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Urdu İslâm Ansiklopedisi Bölüm Başkanı EĞİTİMİ Lisans: Faculty of Islamic Studies, University of the Punjab, Lahore 1984 Yüksek Lisans 1 (İslam Araştırmaları): Faculty of Islamic Studies, University of the Punjab, 1988. Yüksek Lisans 2 (Arap Dili ve Edebiyatı): University of the Punjab, 1998. Doktora (İslâm Düşüncesi): Faculty of Islamic Studies, […]

EDEBÜ’d-DÜNYÂ ve’d-DÎN

by kurav

أدب الدنيا والدين Mâverdî’nin (ö. 450/1058) ahlâka dair eseri. Şâfiî fıkhının önde gelen âlimlerinden, devlet ve siyaset konularına dair eserleriyle tanınan Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed el-Mâverdî’nin günümüze ulaşmış eserleri içinde en tanınmışlarından biridir. Kitap genellikle bu adla anılırken bazı yazma nüshalarında el-Bugyetü’l-Ǿulyâ fî edebi’d-dîn ve’d-dünyâ olarak da geçer. Muhtemelen eser ilk defa bu adla yazılmışken […]

Tefsir ve Temel İslam Kültürü Dersleri

by kurav

Prof.Dr. Mehmet YALAR’ın sunumlarıyla, Arapça Metinleri üzerinden “Safvetu’t-Tefâsîr” ve “Edebu’d-dûnyâ ve’d-din” adlı eserler okutulmaktadır. Dersler Her Pazartesi Saat, 15.00’de Kurav Salonunda yapılmaktadır. Edebu’d-dûnyâ ve’d-din Hakkında

el-MEBSÛT

by kurav

el-MEBSÛT (المبسوط) Serahsî’nin (ö. 483/1090) Hanefî fıkhına dair eseri. IV. (X.) yüzyıl Mâverâünnehir Hanefî çevresinin önemli şahsiyetlerinden biri olan Hâkim eş-Şehîd (ö. 334/945), öğrenimde kolaylık sağlamak amacıyla Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin temel eserlerini özetleyip el-Kâfî adlı metni kaleme almış (Hâkim eş-Şehîd, vr. 1b), Serahsî de yaklaşık 150 yıl sonra el-Muhtaśarü’l-kâfî olarak da anılan bu kitabı […]

Fıkıh Dersleri

by kurav

Prof.Dr. Yunus Vehbi YAVUZ tarafından İmam Serahsî’nin “El Mebsûd” Adlı Kitabından Arapça Fıkıh Metinleri Okunacaktır. Yarı yıl tatili sebebiyle derslere ara verilmiştir. Yeni Dönemin İlk Dersi 20 Şubat 2016 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. el-MEBSÛT Serahsî’nin (ö. 483/1090) Hanefî fıkhına dair eseri. IV. (X.) yüzyıl Mâverâünnehir Hanefî çevresinin önemli şahsiyetlerinden biri olan Hâkim eş-Şehîd (ö. […]