01 Şubat 2011 Tarihli İslam Tarihi Semineri – Emevi Devletinin Kuruluşu