11 Kasım 2011 Tarihli İslam Tarihi Semineri – Emevi Devletinin Yeniden Kuruluşu: Abdülmelik Dönemi