Ömer Kaptan’ın sunumlarıyla KURAV’da 28 Kasım 2013 tarihinde gerçekleşen Kitap Kritiği Seminerinde Mehmet Çiçek’in “Geçmiş ve Günümüz Algısında Kur’an (Molla Fenari ve Fazlur Rahman Örneği)” isimli kitabı ele alınıp incelenmiştir.