04 Ocak 2011 Tarihli İslam Tarihi Semineri – Hz. Ali’nin haricilerle mücadelesi ve şehit edilmesi