19 Ocak 2010 Tarihli İslam Tarihi Semineri – Hz. Ebûbekir Dönemi Ridde Hadiseleri ve Sonuçları