02 Şubat 2010 Tarihli İslam Tarihi Semineri – Hz. Ebûbekir Fetihleri