02 Mart 2010 Tarihli İslam Tarihi Semineri – Hz.Ömer Dönemi Fetihleri