Makaleler

1120 of 69 items

Din Nedir ?

Sözlükte usûl, adet, tutulan yol, itaat ve ceza anlamlarına gelen bir terim olup, “Yüce Allah tarafından konulmuş olan, insanların dünyadaki yaşayışlarını düzene sokup iki dünya mutluluğuna erdiren, bu mutluluğa ermenin yollarını gösteren ve Peygamberlere indirilen vahiy aracılığı ile insanlara ulaştırılan ilahi kanun ve nizamlar mecmuasıdır.” Bu tanıma göre; din yalnız Allah katından Peygamberleri aracılığı ile, insanlara […]

Tahkikî İman Nedir ?

Taklide dayalı olmayıp düşünme ve araştırmaya bağlı iman olup, her Müminden istenen gerçek inançtır. İman esaslarından her biri üzerinde, elden geldiğince bilimsel çerçevede düşünerek, araştırarak, bunları kendine mal ederek, yürekten tatmin olarak inanmak, İslâm’ın ve Kur’ân’ın emridir. En makbul iman bu araştırmaya dayalı olan imandır. Böyle bir imana sahip olan kimseyi şeytan yoldan çıkaramaz, inançsızlık […]

Taklidî İman Nedir ?

Başkalarının inançlarını kopye ederek, araştırmaya dayalı olmayarak inanmak demektir. Aslında bir Mümin imanını taklit derecesinden kurtarıp gerçekçi araştırmaya dayanan bir iman seviyesine çıkarmakla sorumludur. Taklidî iman kolayca sarsılmaya mahkûmdur. İnceleme ve araştırmaya dayalı iman sahibini her iki dünyada mutlu kılacak olan imandır.

Hz. Ebû Zer El-Gıfârî Kimdir ?

Yalnız Sahâbî Asıl adı Cündeb b. Cünâde olmakla birlikte Ebû Zer künyesi ile meşhur olmuştur. Arap Yarımadası’nda kervanlara baskın yapmakla meşhur olan Gıfâr kabilesine mensuptur. Bu kabile savaşçılar Araplar tarafından savaşların yasak kabul edildiği Haram Aylar’da dahi kervanlara baskınlar düzenleme ve adam öldürme adetlerinden vazgeçmemişlerdir. Cündeb b. Cünâde de diğer kabiledaşları ile birlikte yol kesip […]

Hz. Üsâme B. Zeyd Kimdir ?

Hz. Peygamber’in (sav) Mânevî Torunu Üsâme b. Zeyd (ra), Hz. Peygamber’in (sav) azadlı kölesi Zeyd b. Hârise’nin (ra) oğludur. Annesi Ümmü Eymen (rah), Rasûlüllah’ın (sav) babası Abdullah’ın cariyesi, aynı zamanda Hz. Peygamber’in (sav) dadısıdır. Üsâme’nin (ra) babası Zeyd b. Hârise (ra) çocukluğunda Hz. Hatice’nin (rah) kölesiydi. Hz. Hatice (rah) Allah Rasûlü (sav) ile evlenince Zeyd’i […]

Anadolu’da Bir Arada Yaşama Tecrübesi

Prof.Dr. Mehmet Şeker  “Anadolu’da bir arada yaşama tecrübesi” Selçuklu ve Osmanlı döneminde Müslümanların gayri Müslimlerle ilişkilerinin ele alındığı eser önemli hadiseleri ve değerlendirmeleri içermektedirb. Türklerin Anadoluya gelişlerini özetleyerek başlayan eser, canlı örneklerle Müslim-gayri Müslim ilişkilerini ele almaktadır. Anadolu’ya Malazgirt zaferinden önce 10. Yy.’da ve 11. Yy.’ın başlarında gelmeye başlayan Müslüman Türkmenler, gayri Müslimlerle iletişim haline […]

Hz. Selmân-ı Fârisî Kimdir ?

İranlı İlk Müslüman Sahâbî Selmân-ı Fârisî (ra), İran’da Mecusilik dinine mensup bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesinin İsfâhan’ın Ceyy veya Râmehürmüz kasabasında yaşadığı rivayet edilir. Asıl adı Mabah b. Buzahşan’dır. Babası, İran’da kendilerine dihkan denilen zengin bir çiftlik ağasıydı. Çocukluğundan itibaren dinine bağlı olan Selmân (ra), yetişkinlik çağına geldiğinde Mecusilerin ibadet yerine gider, burada […]

Hz. Esmâ Bint Ebû Bekir Kimdir ?

İlk Müslüman Hanımlardan Mîlâdî 595 yılında Mekke’de dünyaya geldi. Babası Hz. Ebû Bekir (ra), annesi Kuteyle (Katle) bint. Abdüluzzâ’dır. Hz. Âişe (rah) ile baba bir kardeştir. Hz. Ebû Bekir (ra) vasıtasıyla müslüman olanlar arasında ve ilk Müslümanlar için­de on sekizinci sırada yer alır. Zübeyr b. Avvâm (ra) ile evlenmiş ve ondan Abdullah, Urve, Münzir, Âsım […]

Sekizinci Asırda Gerçekleşen Dinler Arası İlk Diyalog

Sekizinci Asırda Gerçekleşen Dinler Arası İlk Diyalog M.s. 8. Asırda Abbasi halifesi Mehdi ile Nestûrî[1] Patrik’i 1. Timeteos arasında samimane geçen ve ilk dinler ve din mensupları arası diyalog denilebilecek bir konuşma, adı geçen patrik tarafından hibru yazısı ile kaleme alınmış, daha sonraları Arapça’ya çevrilmiştir. Patrik Timotavus, bir arkadaşına yazdığı mektupta, Abbasi halifesi Mehdi ile […]

İslâm’da İbadetin Tanımı ve Çeşitleri

GİRİŞ → İlimsiz din olmaz, belki dinsiz ilim olur ama eksik olur, kâmil olmaz. → İlk emir:  “Oku” [Alâk suresi, ilk ayetler]      Son uyarı: “Yeniden cahiliye adetlerine dönmedikçe bir daha şeytan buraya/Mekke’ye giremeyecektir ” [Veda hutbesi]. → Din, Yesrib’i Medine yaptı.      Medine    – dinin hükümran olduğu, yaşandığı yer, – medeniyet şehri/kenti, – hak, […]