Sermons tagged with ‘din nedir’

1 Item

Din Nedir ?

Sözlükte usûl, adet, tutulan yol, itaat ve ceza anlamlarına gelen bir terim olup, “Yüce Allah tarafından konulmuş olan, insanların dünyadaki yaşayışlarını düzene sokup iki dünya mutluluğuna erdiren, bu mutluluğa ermenin yollarını gösteren ve Peygamberlere indirilen vahiy aracılığı ile insanlara ulaştırılan ilahi kanun ve nizamlar mecmuasıdır.” Bu tanıma göre; din yalnız Allah katından Peygamberleri aracılığı ile, insanlara […]