Sermons tagged with ‘tevhid’

2 Items

Kur’an’da Adalet Kavramı (Yarışmada 3. olan makale)

KUR’AN’DA ADALET KAVRAMI (Yarışmada 3. olan makale) PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız. Kübra Memnune ŞİRİN* Giriş                                                                                                    Adalet genellikle yasalar karşısında eşit olmayla alakalı bir kavramdır. Bu,  yasaların; sosyal, siyasal ve ekonomik konumları ne olursa olsun kurallara ve örneklere bağlı kalan insanlara eşit bir şekilde muamele etmesi gerektiği anlamına gelmektedir.[1] Hiçbir farklılık gözetmeden tüm insanları kapsayan, […]

Tevhid Nedir

Sözlükte birleştirmek, bir araya getirmek anlamlarını ifade eder. İslâm inanç terminolojisinde ise; Allah’ı birlemek, O’nun tek yaratıcı olduğunu tasdik etmek ve ibadetleri yalnız O’na tahsis etmek demektir. Bütün Peygamberler, insanları yalnız Allah’a tapmaya çağırmışlar, Allah’tan başka ilahlara tapmalarını ise yasaklamışlardır. Bütün dinlerin aslı, Tevhid İnancını güçlendirmeye dayalıdır. Tarih içinde insanlar, zaman zaman bu Tevhid inancından […]