Ömer Kaptan’ın sunumlarıyla KURAV’da 19 Ocak 2016 tarihinde gerçekleşen Kitap Kritiği Seminerinde Dr. Süleyman Koyuncu’nun “Sekizinci Asırda Gerçekleşen Dinler Arası İlk Dialog” isimli kitabı ele alınıp incelenmiştir.

KİTAP HAKKINDA