Posts tagged with ‘islam hukuku seminerleri’

2 Items

İslam’da Musiki’nin Yeri

by kurav

Prof. Dr. Süleyman ULUDAĞ’ın konuk olduğu Güncel Fıkhi Konular Semineri 08 Şubat 2017 tarihinde yapılmış, “İslam’da Musiki’nin Yeri (Fakihler ve Mutasavvıflara Göre)” konusu ele alınmıştır.

Güncel Fıkhi Meselelerin Çözümünde Takip Edilecek Usûl

by kurav

Prof.Dr. Recep Cici’nin yürüttüğü ve Prof.Dr. Yunus Vehbi Yavuz’un konuk olduğu Güncel Fıkhi Konular Semineri 19 Ekim 2016 tarihinde yapılmış, “Güncel Fıkhi Meselelerin Çözümünde Takip Edilecek Usûl” konusu ele alınmıştır.