23 Aralık 2011 Tarihli İslam Tarihi Semineri – Velid Bin Abdülmelik Dönemi