• Sempozyum Dizisi

  İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe ve Düşünce Sistemi Sempozyumu

  KURAV’ın 16-19 Ekim 2003 tarihinde Bursa’nın Mudanya
  ilçesinde düzenlediği ve 70 kadar bilim adamının katılımıyla
  sunulan “İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe ve Düşünce Sistemi” adlı
  sempozyumun kitaplaşmış hali.

  İki Cilt
  İthal Kağıt
  Karton Kapak
  16×24 – 452+450 sf.
  ISBN. 975-98077-0-X
  Fiyatı: 30 TL (Takım)

  ——————————————————————————————————————–

  Günümüzde Sünnetin Anlaşılması Sempozyumu

  KURAV’ın 29-30 Mayıs 2004 tarihinde Bursa’da düzenlediği
  bu sempozyumda, ana hatlarıyla günümüzde Sünnet’in
  anlaşılmasına ve bu alandaki çalışmalara işaret eden tebliğ ve
  müzakerelerin yanısıra sünnetin doğru anlaşılmasına ve Hz.
  Peygamber’in maksadına uygun yorumlanmasına mani olacak
  rivayet hatalarının ortadan kaldırılması konusunda hadis
  âlimlerinin ortaya koyduğu çabalar ele alınmıştır.

  İthal Kağıt
  Karton Kapak
  16×24 – 298 sf.
  ISBN. 975-98077-1-8
  Fiyatı: 15 TL

  ——————————————————————————————————————–

  Kur’ân’ı Nasıl Anlamalıyız Sempozyumu

  KURAV’ın 7-8 Mayıs 1994 tarihinde Bursa’da düzenlediği ve
  Süleyman Ateş, Suat Yıldırım, Zeki Duman, Ali Bardakoğlu,
  Hayrettin Karaman, Bekir Topaloğlu gibi çok sayıda yetkin
  ismin “Kur’ân’ı Nasıl Anlamalıyız” sorusunu cevaplayarak
  görüşlerini toplumla ve ilim adamlarıyla paylaştıkları
  sempozyumun kitaplaşmış hali.

  İthal Kağıt
  Karton Kapak
  16×24 – 240 sf.
  ISBN. 975-98077-3-4
  Fiyatı: 12 TL

  ——————————————————————————————————————–

  Kur’ân’ı Anlamada Tarihsellik Sorunu Sempozyumu

  KURAV’ın 8-10 Kasım 1996 tarihinde Bursa’da düzenlediği
  bu sempozyumda, Alpaslan Açıkgenç, Salih Akdemir, Mehmet
  Paçacı, Bekir Karlığa, Sadık Kılıç, Ali Bardakoğlu, Mahmut Kaya
  M.Sait Şimşek, Dücane Cündioğlu ve Hayri Kırbaşoğlu’nun da
  aralarında bulunduğu otuza yakın ilim adamı, “Kur’ân’ı
  Anlamada Tarihsellik Sorunu”na farklı açılardan bakış yapmış
  ve çözüm önerisinde bulunmuşlardı.

  İthal Kağıt
  Karton Kapak
  16×24 – 292 sf.
  ISBN. 975-98077-2-6
  Fiyatı: 15 TL

  ——————————————————————————————————————–

  İslâm Fıkhını Nasıl Anlamalıyız Sempozyumu

  KURAV’ın 14-15 Mayıs 2002 tarihinde Bursa’da düzenlediği
  bu sempozyumda, ilim dünyasına ve toplumumuza yeni ufuklar
  açacak biçimde İslam Fıkhının nasıl anlaşılması gerektiğine
  ilişkin tebliğ ve/veya müzakereleriyle Hayreddin Karaman, Ali
  Bardakoğlu, Hamdi Döndüren, İbrahim Çalışkan, Yunus
  Apaydın, Mehmer Erdoğan, Vecdi Akyüz ve Ferhat Koca gibi çok
  sayıda İslâm hukukçusu yer almıştır.

  İthal Kağıt
  Karton Kapak
  16×24 – 268 sf.
  ISBN. 975-98077-4-2
  Fiyatı: 12 TL

  ——————————————————————————————————————–

  İslâm Fıkhının Dinamizmi Sempozyumu

  KURAV sempozyumları içerisinde yer alan 22 Mart 2003
  tarihli İslâm Fıkhının Dinamizmi adlı toplantı, fıkhın dinamik
  yapısını irdelemek ve tartışmak adına düzenlenmiştir.
  Çalışma, İslâm fıkhını anlamaya ve değerlendirmeye
  çalışacak olanlara olumlu açılımlar sağladığı gibi İslâm Fıkhı
  alanına da ciddi katkılar sunmaktadır.

  İthal Kağıt
  Karton Kapak
  16×24 – 97 sf.
  ISBN. 975-98077-6-9
  Fiyatı: 6 TL

  ——————————————————————————————————————–

  Dindarlık Olgusu Sempozyumu

  KURAV’ın 25-26 Aralık 2004 tarihinde İstanbul’da
  gerçekleştirdiği bu sempozyumda Dindarlık olgusu, temel İslâm
  bilimleri, sosyoloji, psikoloji, psikiyatri, eğitim ve felsefe
  açılarından bütün yönleriyle ele alınmış, sunulan on beş tebliğ
  ve bunların müzakeresi konuyu anlaşılır hale getirmiştir.
  Dindarlık konusunda ilk ciddi çalışma olan sempozyum,
  KURAV Yayınları’nın yedinci kitabı olarak basıldı.

  İthal Kağıt
  Karton Kapak
  16×24 – 357 sf.
  ISBN. 975-98077-5-0
  Fiyatı: 15 TL

  ——————————————————————————————————————–

  Tefsir Eğitim ve Öğretiminin Problemleri Sempozyumu

  Bu eser, Türkiye ilâhiyat fakültelerindeki tefsir eğitim ve
  öğretiminin problemlerini tespit etmek ve çözüm önerileri
  hazırlamak maksadıyla düzenlenen bir sempozyumun
  kitaplaşmış halidir.
  Sempozyumda ele alınan konular ve dile getirilen öneriler,
  tefsir akademisyenleri kadar Kur’ân’a ve onun anlaşılmasına
  gönül veren diğer okuyuculara da ışık tutmaktadır.

  İthal Kağıt
  Karton Kapak
  16×24 – 250 sf.
  ISBN. 978-975-01351-1-8
  Fiyatı: 15 TL

  ——————————————————————————————————————–

  Zekât Nisabı ve Fitre Miktarının Çağdaş Parasal Değeri Sempozyumu

  KURAV’ın 2-3 Ekim 2004 tarihinde Bursa’nın Mudanya
  ilçesinde düzenlediği bu sempozyumda, zekâtın verilebilmesi
  için Müslüman’ın taşıması gereken mali şartlar, kendisinden
  zekat verilecek olan malın kemiyet ve keyfiyeti, Ramazan
  ayında yoksullara verilen fitre miktarının güncelleştirilmesi gibi
  konulara yeni bir bakış yapılmış, birçok İslâm hukukçusu ve
  İktisatçının bilgilerini bir araya getirmesiyle önemli sonuçlara
  ulaşılmıştır.

  İthal Kağıt
  Karton Kapak
  16×24 – 206 sf.
  ISBN. 978-975-01351-1-8
  Fiyatı: 10 TL

  ——————————————————————————————————————–

  Kur’an ve Toplumsal Ahlak Sempozyumu

  KURAV’ın 3-4 Aralık 2010 tarihinde Bursa’da düzenlenen bu sempozyumda, Kur’an’ın ahlak üzerine yani insanın olumlu bir kişilik, benlik ve karakter geliştirme görevi ve sorumluluğu üzerine vurgular yapılmıştır.

  İthal Kağıt
  Karton Kapak
  16×24 – 264 sf.
  ISBN. 978-975-01351-0-1
  Fiyatı: 15 TL

  Kur’an Kitaplığı

  Kur’ân’ı Tefsirde Usûl ve Gerekli İlimler

  KURAV Yayınlarının, Dr. Veli KAYHAN imzalı Kur’ân’ı
  Tefsirde Usûl ve Gerekli İlimler adlı bu kitap ve daha önce
  yayınladığı Kur’ân’ı Nasıl Anlamalıyız ve Kur’ân’ı Anlamada
  Tarihsellik Sorunu adlı kitapları, Kur’ân’ın anlaşılması alanına
  önemli birer katkı olmakta, bu eser, gerek ele aldığı konular ve
  gerekse konuların işleniş biçimi ile geniş bir kitleye hitap
  etmektedir.

  İthal Kağıt
  Karton Kapak
  13,5×21,5 – 186 sf.
  ISBN. 978-975-980-77-8-8
  Fiyatı: 7 TL

  ——————————————————————————————————————–

  Semantik Analiz Yönteminin Kur’ân’a Uygulanması

  Bu kitap, kaynağını Grek felsefesi ve düşüncesinden alan
  semantik ilminin Kur’ân kavramlarına uygulanmasını test
  etmeye yönelik olarak hazırlanmış, yazar Dr. Hasan YILMAZ bu
  kitabında semantik ilmini kaynaklarına bağlı olarak tanıtırken bu
  ilmin Kur’ân kelime ve kavramlarını anlamlandırırken nasıl bir
  fonksiyon icra edeceğini göstermeye çalışmıştır.

  İthal Kağıt
  Karton Kapak
  13,5×21,5 – 229 sf.
  ISBN. 978-975-98077-7-1
  Fiyatı: 7 TL

  ——————————————————————————————————————–

  Tefsir Akademisyenleri Biyografisi

  Dr. Ömer KARA’nın büyük bir emek vererek derlediği bu
  kitap, Türkiye İlahiyat fakültelerindeki Tefsir
  akademisyenlerinin biyografik bilgilerini ve yaptıkları ilmi
  çalışmaların bibliyografik kayıtlarını içermektedir. Eserde, Tefsir
  akademisyenlerinin kitap, çeviri, tez ve makalelerini,
  toplantılarda sundukları bildirilerini ve hazırladıkları projeleri
  bulmak mümkündür.

  1. Hm. Kağıt
  Ciltli
  18×24 – 526 sf.
  ISBN. 978-975-98077-9-5
  Fiyatı: 25 TL