Kur’an’ın Mu’tezili Yorumu – Prof. Dr. Mustafa Öztürk
Ben, Öteki ve Ötesi – İbrahim Kalın

Deizm – Yaşar Nuri Öztürk

İbrahim Peygamber – Muazzez İlmiye Çığ

Sekizinci Asırda Gerçekleşen Dinler Arası İlk Dialog – Dr. Süleyman Koyuncu

Sözün Özü, Kelam-ı İlahinin Tabiatına Dair – Dücane Cündioğlu 

Yaşayan İslam – Roger Garaudy

İslamiyet ve Hristiyanlık – Muhammed Hamidullah

İhyadan İnşaya İslam Düşüncesi – Recep İhsan Eliaçık

İslam’ın Aktüel Değeri Üzerine – Mehmed Said Hatiboğlu

Kur’an ve Ben Ne Kadar Tarihseliz – Mehmet Paçacı

Kur’an ve Dile Dair – Dücane Cündioğlu

Üç Muhammed – Mustafa İslamoğlu

Üç İsa – Aytunç Altındal

El Medinetü’l Fazıla, İdeal Devlet – Fârâbî

Fârâbî’de Tanrı – İnsan İlişkisi – Prof.Dr. Yaşar Aydınlı

Doğunun Romantik Olmayan Yüzü – Muhammed Esed

Tefsir Usulü – Muhsin Demirci

Tefsir Tarihi – Muhsin Demirci

Geçmiş ve Günümüz Algısında Kur’an – Mehmet Çiçek

Kur’an’a ve Tefsire Ne Oldu – Mehmet Paçacı

Evanjelizm, Dünya İmparatorluğu ve Türkiye – Dr. Ramazan Kurtoğlu
Molla Sadra ve İlahi Hikmet – Seyyid Hüseyin Nasr